logo

Depo- X Nedir? 

Deponuzda icra ettiğiniz operasyonları etkin bir şekilde yönetmek üzere tasarlanmış, Depo stok durumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak yürüten dinamik bir sistemdir. Amacı kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makine kaynağı ile operasyonun hatasız tamamlanmasını sağlamak, karar vermek, gerçekleştirilen operasyonları canlı olarak izlemek ve gerçekleştirilmiş işlemlerin bilgilerini raporlar halinde kullanıcıya sunmaktır. 

"Depo- X" Kolay kullanımı, kullanıcı dostu ara yüzleri, hızlı ve etkin yapısıyla, Otomotiv, Perakende, Kırtasiye, Elektronik, İçecek, Telekomünikasyon sektörlerindeki ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıların İhtiyacı olan karmaşık depolama uygulamalarındaki başarısıyla kendisini ispat etmiş bir uygulamadır. 
Günümüzde depo yönetimi fiziksel depo sınırları içerisinde kalması söz konusu değildir. Depo Yönetimi gün geçtikçe gelişen ve büyüyen hizmet alanlarıyla yönetmek gittikçe zorlaşmaktadır. Envanter yönetimi, envanter planlama, maliyet yönetimi, BT uygulamaları ve kullanılacak iletişim teknolojilerinin tümü depo yönetimi ile ilgilidir. Bugün, konteyner depolama, yükleme ve boşaltma artık depo yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Hatta üretim yönetimi de depo yönetimiyle büyük ölçüde birbirine bağlıdır. “Depo- X” tüm bu süreçlerde sizin deponuz da maksimum kontrol yetkisini sunmaktadır. Gelişen depo yönetim tekniklerinde günün ilerisinde çözümler sunan “Depo- X” deponuz da sizin en büyük iş ortağınız olacaktır. 

Neden Depo- X ? 

"Depo- X" deponuzun fiziksel durumunu, istatiksel ve görsel olarak her an her yerden izlemenize imkân sağlar. Lobitek’ in  geliştirdiği ‘3D-MC(3 Boyutlu Görsel – Yönetim Konsolu)’ ara yüzü sayesinde raflarda bulunan paletlerin bulunduğu adresi, miktarını, boyutlarını ve benzeri bir çok bilgiyi fiziksel depo içeresinde bulunuyormuşçasına ulaşmanızı ve değişiklik yapmanıza olanak sağlar. ‘3D-MC’ sağladığı imkânlar sayesinde, kullanım kolaylığı, akıcı ekranları ve işlevselliği ile depo yönetim sistemleri arasında büyük fark yaratmıştır.

Depo İşletme Maliyetlerinin büyük bölümünü ‘Sipariş Toplama’ işlemleri harcamaktadır. “Depo- X” ‘Sipariş Toplama’ konusunda, Toplamacıları El terminalleri aracılıyla optimum şekilde organize ederek oluşan iş gücü kaybını yani maliyeti minimum’a indirger. Toplamacı rotalarını iş emirlerine göre optimize eden “Depo- X” toplamacının işini en kısa sürede bitirmesine olanak sağlar. 

Depo- X Yenilikler 

"Depo- X - IDS(Integration Data Service)" Yapısı sayesinden tüm ERP programlarıyla rahatlıkla entegre çalışabilmektedir. IDS WebService üzerinden çalışan Lobitek  tarafından geliştirilmiş entegrasyon ara yüzüdür. Çok noktalı yapılarda merkezi bir noktadan tüm lokasyonlarla veri transferi ve kontrolünü sağlayan temel yapıdır. Bu yapı sayesinde ERP sistemi ile Depo- X IDS arasında entegrasyon çalışması bir kez yapılır, yeni lokasyonlar oluştuğunda aynı sistem üzerinden veriler lokasyonlara otomatik olarak dağıtılır. 

Depo- X mimarisi ID tabanlı olarak tasarlanmış olup zaman içerisinde master bilgileri güncelleme ihtiyacı durumunda; güncel ya da geçmişe dönük hiçbir veri kaybı olmadan ilgili güncellemeler yapılabilmektedir. (örnek “t” anında istenen “X” ürün kodunun “Y” olarak değiştirilmesi halinde; stoklarda, mevcut iş emirlerinde, depo içi stok hareketlerinde ve sipariş kayıtlarında güncel ya da geçmişe dönük hiçbir kayıp yaşanmamaktadır.) 

Depo- X ürün yönetimi sayesinde, konfigurasyonlu ürünlerinizin montaj süreçlerini Konteynır (Kap), Parent ürün, Child Ürün ve Seri Numaraları olarak takip edilebilmektedir. 

Yine belli bir disiplin içerisinde versiyonları oluşturulan katalog ürünler (C… li paletler) için sıkı bir denetim mekanizması kurularak gerektiğinde içeriğinden bir parçanın örneğin elektronik bir kartın alınarak paletin karma palet olarak (Katalog ve Version bilgisi saklı olarak) kullanılması sağlanmaktadır. Eksik konfigürasyonların tamamlanması ile ürünün ilgili versiyona geri çekilerek (katalog dönüşümü) atıl bekleyen stok oluşumu engellenmektedir. Montaj işlemi ile ürün versiyonları arasında geçiş imkanı da sağlanmaktadır. Böylece bir katalog ürün üzerinden birtakım ürün(ler)  çıkarılarak alt versiyona çekilebilir ya da bir takım ürünler eklenerek bir üst versiyona yükseltilebilmektedir. 

Depo- X’e Genel Bakış 

Şirket bünyesindeki bir veya daha fazla deponun tüm depolama süreçlerinin kişi, zaman, adres bilgisi ile takip ve kontrolünün yönetildiği bir depo takip ve yönetim sistemidir. 
"Depo- X" Bünyesinde; 

 • FIFO (FEFO,LIFO)
 • İzlenebilirlik
 • Yükleme ve Envanterde Doğruluk
 • Yükleme Hızında Artış
 • Gözlene bilirlik
 • Kâğıt İşçiliğini Azaltmak
 • Katma Değerli Operasyonların Yönetim ve Takibi
 • On-Line ve esnek ERP entegrasyonu ile mevcut sistemlere doğrudan bağlanabilme
 • Gelişmiş sayım algoritmaları yardımı ile hızlı ve doğru sayım
 • Depo alanı tasarrufu
 • Hızlı etkin ve; Giriş / Kabul, yerleştirme ve sipariş toplama ile iş gücü tasarrufu 

Sağlanmaktadır. 

"Depo- X" yazılımı, dışarıdan gelen her türlü mamulün etkilenmiş olarak depo giriş, yer bulma ve yerleştirme işleminin yapılması, depo içinde mamullerin durumunun izlenmesi, istendiğinde depo içinde yer değişimlerinin yapılması, hazırlanan sevk emirlerine göre paletlerin bulunarak sevkiyat işleminin yapılmasını ve kontrolünü sağlar. 

"Depo- X" tarafından depoda yer alan fiziksel stok ve sistemde yaratılan tüm hareketler veri tabanına kaydedilir ve yapılan işlemler ile ilgili, izleme ve değerlendirme raporları anında alınabilir. 

"Depo- X" (Depo Yönetim Sistemi), Sunucu(Server), İstemci(Client) ve El terminali(RF) uygulamaları olarak 3 ana modulden oluşmaktadır. Sunucu üzerinde ‘Windows 2003-2008 Server’ işletim sistemi ve ‘SQL Server 2005-2008’ veri tabanı yönetim sistemleri kurulu olmalıdır.  
İstemci bilgisayarlar üzerinde ‘MS Windows (XP, Vista, Windows7, Windows 8)’ uygulamalarından biri, El terminali uygulamaları için ise Sunucu üzerinde ‘Microsoft Terminal Service’ kurulu olmalıdır. 

Depo- X Kapsamı  

"Depo- X" Depo Yönetim Sistemi şu ana proseslerden oluşmaktadır. 

 • Depo Giriş / Kabul İşlemleri
 • Yerleştirme İşlemleri
 • Depolama İşlemleri
 • Sevkiyat İşlemleri
 • Sayım İşlemleri
 • Katma Değerli İşlemler
 • Raporlama İşlemleri

Depo- X Depo Giriş / Kabul İşlemleri

 • Malzemenin düzenli bir şekilde alımı
 • Miktarının ve kalitesinin istenen seviyede olduğunun kontrol edilmesi
 • Malzemenin depoya ya da ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmesi 

Sisteme paletli giren tüm ürünler palet kullanım sınıfını ifade eden uygun etiket tipleri İle etiketlenmiş olmalıdır.  

 • A……..1  (A → Tek ürünlük palet) 
 • M…….2  (M → Karma palet)
 • C………3 (C → Katalog Palet) 

Etiket üzerlerinde bulunan barkodlar mevcut terminaller tarafından uzaktan okunabilme özelliğinde olmalıdır. Etiketi olmayan ürünler için etiketleme depo giriş noktasında kontrollü olarak yapılmaktadır. 

Paletsiz olarak direk depolama adreslerine yerleştirilecek olan dökme ürünlerinin üzerinde ürün ve üretim bilgilerini içeren etiketler bulunmaktadır. 

Depoya satın alma siparişi kanalı ile yapılan girişler veya müşterilerden gelen iadeler giriş kapsamındadır. Depoya gelen ürünler üretim tesislerinden geliyorsa mevcut barkod etiketi okutularak veya satın alma yoluyla geliyorsa yeni etiket oluşturularak giriş yapılacaktır. Depo içerisindeki her tür giriş, çıkış, taşıma, transfer, sayım işlemleri için ayrıca stok hareketleri oluşturulmaktadır. 

Böylelikle depo içerisinde yapılan işlem, icra eden personel, lokasyon ve işlem zamanı salise detayı ile takip edilmektedir. 

Giriş / Kabul İşlemleri; 

Siparişe Bağlı Paletli Giriş

 • Siparişe Bağlı Paletsiz Giriş 
 • Paletli Serbest Giriş
 • Paletsiz Serbest Giriş
 • Hızlı Palet Girişi (Siparişe İstinaden)
 • Giriş Katma Değerli İşlemler (Etiket Okutma İşlemi, Montaj vs..) 

Depo- X Yerleştirme İşlemleri 

 • Depolanacak adresin belirlenmesi ve ilgili iş emirlerinin kaydedilmesi
 • Taşıma
 • Yerleştirme 

Depoya gelen paletlerin etiketleme işlemi yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.  Depo parametreleri ile depo mal kabul süreçleri Emirli, Manuel, Zone ve Strateji yönetimi bazında farklı şekillerde tasarlanabilmektedir. Yerleştirme sırasında işlem tipine bağlı olarak operatör                  İş Emri, Palet Barkodu ve Yerleştirilecek adres bilgilerini okutacaktır. Böylece depo içerisindeki her paletin fiziksel adresi anlık izlenebilecektir. 

Depo içerisinde düzenleme yapılarak ürünlerin yeri değiştirilebilir. Bu durumda operatör yeri değişecek olan ürünü alır, ürün kodu ve alındığı adresini okutur. Yeni yerine ürünü koyduğunda bu seferde yeni adresi okutur. Böylece ürünün lokasyonu güncellenmiş olur. 
Yerleştirme İşlemleri; 

 • Emirli Forklift İşlemleri
 • Seçmeli Forklift İşlemleri (Emirli)
 • Adresten Adrese Palet Transferi
 • Paletten Palet Bölme
 • Palet Birleştirme
 • Manuel Palet Yerleştirme
 • Karma Palet İşlemleri
 • Depolar Arası Palet Transferi (Serbest)
 • Depolar Arası Palet Transferi (Emirli)
 • Koli Transfer İşlemi
 • Sevk Adresinden Toplama Adresine Palet Transferi
 • Toplama Gözünde Ürün ve Adres Taşıma

Sevkiyat İşlemleri; 

 • Serbest Sevkiyat
 • Otomatik (Emirli) Sevkiyat Toplama
 • Ürün Sevk Grubu (ISG) Bazında Sevkiyat Toplama (2,5Lt Pet, Tetra Karton vs..) 
 • Sevk Kolileri Oluşturma
 • Sevk Kolileri Yükleme
 • Koli Kontrol
 • Araç Yükleme 
 • Araç Son Kontrol 

Depo- X Depolama İşlemleri 

Depo Yönetim Sistemi mevcut ürünlerin depo içinde adresleyebilmesi için; 

 • Açık Alan Palet Adresleri
 • Raflı Palet Adresleri
 • Açık Alan Dökme Ürün Adresleri
 • Raflı Paletsiz Ürün Adresleri
 • Karma Palet Alanları (Toplama Gözü Yetersiz olan durumlarda kullanılır; kullanımı toplama gözüne benzer)
 • Parametrik Özelliklere Sahip Stoklama Alanları
 • Operasyon ve Katma Değerli İşlemler Adresleri
 • Giriş ve Sevkiyat Adresleri  

Oluşturulabilmektedir. Depo içerisindeki adresleme ve stoklama için Depo, Alan ve Adres bazında parametreler kullanılabilmektedir.

Depo- X Sevkiyat İşlemleri 

Depodaki ürünler satış amacı ile sevkiyat iş emirleri doğrultusunda sevk edilebilir. Sevkiyat iş emirleri sunucu sisteminde hazırlanarak “Depo- X İstemci” ve “Depo- X El terminali” sistemlerine aktarılır ve sevk için bekler.  

"Depo- X" Sevkiyat takip sistemi sayesinde sevkiyata ilişkin tüm emir, hareket, palet, rulot, koli ve işlem durumu tek bir ekran üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir. 

Ana sistemde hazırlanan siparişler doğrultusunda, toplama listeleri oluşturulur ve toplama emirleri bu listeler esas alınarak toplayıcılara gönderilir. 

 • Yoğun Depo Uygulamalarında Toplama, Tasnif ve Araca Yükleme
 • Daha Basit Depo Faaliyetlerinde ise Direk İş Emrine Bağlı Araca Yükleme Opsiyonları da Mevcuttur.

Depo- X Sayım İşlemleri 

Depoda bulunan stok durumu ürün, versiyon, lot ve yerleşim bazında sürekli olarak raporlanır. Ayrıca depoda bulunan stoğun istenen periyotlarda sayımı yapılabilir. Sayım aşağıdaki esaslara göre yapılabilir. 

Bunlar; barkod ile etiketlenmiş malların sayımı depo işleyişini kesmeden hızlı ve sağlıklı olarak yapılır. Mamul depo sayımı, yıl sonu envanter sayımı dışında da istenilen her an yapılabilir. Deponun tamamı veya belirlenen bir kısımdaki tüm gözler okutularak buradaki palet ya da ürün bilgisi okunur ve mevcut durum ile kontrol edilir. Adres farklılıkları anında düzeltilir ve miktar farkı girilerek sayım etkisi hareketi yaratılır. 

Sayım İşlemleri; 

 • Palet Anlık Sayım İşlemi
 • Dönemsel Sayım İşlemi
 • Dökme Adresi Anlık Sayım İşlemi 

Depo- X Raporlama İşlemleri 

Depo Yönetim Sistemi yazılımı, kullanıcı ve yöneticilere dönük her türlü detay ve özet raporları içermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; 

 • Depo Yerleşimi
 • Performans Raporları
 • Adreslere Göre Mevcut Ürün Raporu
 • Mamul Hareket Raporları
 • Depo Stok Durum Raporları
 • Depo Sayım Raporları
 • Sevk İzleme Raporları

Depo- X El terminali(RF) 

"Depo- X" El terminali (RF) üzerinden mal kabul işlemlerinizi zahmetsizce yapmanıza yardımcı olur. El terminalinizde bulunan Ana menüler; 

 • Kabul İşlemleri
 • Transfer İşlemleri
 • Çıkış İşlemleri
 • Sevkiyat Operasyonları
 • Stok Dönüşümleri
 • Yönetici İşlemleri
 • Sorgulama İşlemleri 

Ana başlıklarında bulunan birçok işlemi yapabilirsiniz 

 

Depo- X Palet Etiketi 

Palet etiketleri malzemelerin yığın olarak muhafaza edildiği; palet, konteyner, kutu, varil vb. taşıma ve muhafaza amaçlı nesneler üzerine takılan / yapıştırılan barkodlu etiketlerdir. Hazırlanan etiket üzerindeki barkodlu referans kodu ile depo içi işlemleri ile ilgili olarak; malzeme kodu, lot, miktar, birim, durumu ve adres vs. bilgileri ile ilişkilendirilir.

Depo- X Lot Takibi 

Lot Takibi sayesinde depo içerisindeki tüm operasyonlarda parti bazlı işlem yapılabilmektedir. 

Depo- X Versiyon Takibi 
Depo içerisindeki aynı ürün koduna ait farklı konfigrasyon ya da farklı yazılım içeren ürünler, versiyon takibi sayesinde kolayca sistem tarafından ayırt edilebilir ve versiyonlar arasında dönüşüm, birleşim ve ayrıştırma yapılabilir.  

‘XTR1200A’ Buzdolabı 

‘V101’ – Beyaz Kapılı 12 Program Versiyonu 

‘V102’ – Kırmızı Kapılı 14 Program Versiyonu 

‘XTR1200A’ ürününün V101, V102 versiyonları şeklinde.

Depo- X Asset Identification System 

Seri No. İhtiva eden malzemeleri geri çağırma ve garanti bilgisinin idamesi amacına uygun olarak kayıt eder ve izler. Ürünler istenirse birim bazında seri numarası ile takip edilebileceği gibi; 

Konteynır → parent ürün →  child ürün şeklinde montaj bilgisi ile de takip edilebilmektedir. 

Depo- X Zone

Depo içerisindeki adreslerin mantıksal olarak gruplanmasını sağlayan yapıdır. Stratejiler içerisinde sıralanarak depo yerleşimi yapılmaktadır. 

Depo- X Cross Dock

Girişi yapılan malzemenin depo içinde yerleştirilmeden derhal veya gecikmeli olarak sevkiyata yönlendirilmesini sağlayarak depo kaynaklarını minimum kullanımı sağlanmış olur. 

Depo- X Bilgisayar Yönetiminde Yerleştirme 

Depo, Ürün Grupları, Ürün ve Adres bazında parametreler dikkate alınarak depo içerisindeki en ideal yerleştirme adresi atanır; yer bulunamaz ise görev kuyruğuna kayıt edilerek görevli personelin takip edebileceği bildirimler yapılır.

Depo- X FIFO Uygulaması 

Etkin bir stok rotasyonu için parametrik olarak FIFO / FEFO / LIFO uygulaması algoritmalarını içerir. 

Depo- X – CM 

Depo- X / CM Otomotiv  Sektörü CKD operasyonu baz alınarak operasyonun tüm safhalarını yönetmek amacıyla Lobitek Tarafından tasarlanmış bir depo yönetim ve Takip Sistemidir. 
Hazırlanan yazılım ile tüm standart depo yönetim süreçlerine ilave olarak CKD operasyonuna özgü giriş frekansiyel kontrol, lot bazlı toplama, paketleme ve sevkiyat modüllerini de içinde barındıran geniş kapsamlı ve özgün bir depo yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Depo- X / CM – Temel Yapı 

 • Depo- X / CM (Depo Yönetim Sistemi) Sunucu(Server), İstemci(Client) ve El terminali(RF) uygulamaları olmak üzere 3 ana modülden oluşmaktadır. 
 • Sunucu üzerinden Windows 2003-2008 Server işletim sistemi, database olarak ise; SQL Server 2005-2008 veri tabanı yönetim sistemlerinden herhangi biri 
 • İstemci bilgisayarlar üzerinde MS Windows(XP, Vista, Windows 7) uygulamaları kurulu olması gerekmektedir. 
 • El terminalleri için Windows Mobile ya da WinCE İşletim sistemine sahip olmaları tercih edilmektedir. 

Depo- X / CM – Veri Dağıtım Modeli 

 • Sistem veri entegrasyonları Distribution Service (DS) katmanı tarafından kontrol edilmekte ve yönlendirilmektedir. 
 • Bu sayede birden fazla lokasyon ya da veri tabanına tek noktadan erişim sağlanmış olmakta tüm veri trafiği tek bir noktadan takip edilebilmektedir. 
 • Depo- X Connect uygulaması ya da ERP sistemleri tarafından anlık operasyon datalarının görüntülenmesi için kullanılan servislerdir. 
 • Temel tanım bilgileri (ürün, firma…), hareket verileri (irsaliye, sipariş…) ve geri bildirimlerin (operasyon sonuçlarının) yapıldığı entegrasyon katmanıdır. 
 • Web servis entegrasyonu mümkün olmadığı durumlarda dosya bazlı entegrasyon yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda projeye özel kurgulamalar ile txt, xml, excel formatlarındaki dosyalardan veriler alınarak Integration Services altındaki Data katmanına aktarılır. WMF ile olan entegrasyonu buna örnek gösterebiliriz.

 Depo-X / CM – Kasalama 

 • Kasa planlamalarında sistem, kasa doygunluğunu (Saturation) %100’e tamamlamayı hedefler ve bu bilgi ekranlarda kasa hacim ve ağırlığı ile birlikte listelenir. 
 • Depo da iki tür stok bulunmaktadır;
 • Palet ve adres stoğu
 • Kasa stokları (Kasa adreslerine yerleştirilmiş serbest ya da bir siparişe bağlı yüklemeyi bekleyen kasalar) 
 • Planlanmış kasalar ‘ESR’, ‘IC’, ‘CKD’ operasyonları olması fark etmeksizin sevkiyattan vazgeçilen kasalar yeniden stoğa dönebilme alternatifi ile birlikte bozulmadan depoda kasa stoğu olarak da saklanabilmektedir 

Depo- X / CM – Serbest Kasa Oluşturma ve Bağlama 

 • Bu uygulama herhangi bir sipariş için ambalajlanmış olan kasanın bir neden den dolayı kasa içeriğinin tamamının iptal edilmesinin gerektiği durumlarda, kasa numarası iptal edilmeden El terminal yardımı ile kasa “serbest kasa” olarak atanır. Bu işlem yapıldığında kasanın içeriği kadar ilgili sipariş bakiyeye döner ve malzeme stoğu kasa içerisinde kalır. Daha sonra kasa farlı bir siparişe atanmak istendiğinde yine El terminali uygulaması ile kasa, istenilen siparişe bağlanır.  Kasa içeriğindeki miktarlar kadar ilgili siparişin bakiyesinden düşülmüş olur. 
 • Bu uygulama ile kasa numarasını değiştirmeden kasa bozulup farklı bir siparişe atanmış olur. Kasadan palete dönülmesi işlemi gerektirmediği için geriye dönük takip kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca serbest olarak bekleyen kasalar, kasa takip ekranlarından izlenebilmektedir. 
 • Uygulamayı operatif anlamda değerlendirdiğimiz de, kasa numarasının değişmesi gerekmediğinden kasa sahada uygun alanlarda tekrar bozulup raflara adresleme gereği duyulmadan bekletile bilmektedir.  
 • Bu işlem bütün pazar için geçerli olan bir uygulamadır. Uygulama denenmiş ve aktif olarak kullanılmıştır  
 • Lot transferi ile operasyonlar arasında stok ve hesap bakiyesi zahmetsizce farklı bir operasyona aktarılabilir. Aktarılan lot bulunduğu operasyonun hesap bakiyesinden ve stoğundan düşülerek ekstra işlemler olmadan aynı barkod numarasıyla transferi sağlanır.  
 • El terminali (RF) kullanıcısı CKD operasyonu için toplama yaparken, siparişe istinaden toplama önceliği bulunan malzemeler kullanıcı ekranına yansıyacaktır. İşlem kullanıcının onayı ile devam edecektir veya duracaktır. 

 • Toplama sırasında yönlendirilen kullanıcı parçaları eksiksiz ve doğru şekilde toplayacak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. 

Depo- X / CM – Sanal Konteyner Oluşturma

 • Bu işlem lot Bazlı Siparişler için geçerli bir uygulamadır. 
 • Bu uygulama ile sistemde kasa içi planı hazırlanmış ancak, ambalajlanmamış kasalar işlem bekleyen yarım kasalar ve sevke hazır kapalı kasaların tamamını kapsamaktadır. 
 • Bu uygulamada sanal işlem yapılmak istenilen konteyner ve lot için standart prosedürde olduğu gibi sefer açılır. Daha sonra sanal konteyner oluşturma ekranında daha önceden sevki açılmış lot ve konteyner seçilir. Seçilen konteyner içerisine yüklenmek istenilen kasalar gelen listeden seçilerek eklenir. Kasa konteyner eşlemesi tamamlandığında dosya oluşturma işlem yapılır ve sistem konteyner içeriğini WMF formatına uygun olacak şekilde bir sevk dosyası oluşturur. Bu dosya WMF de işletilir ve validasyon yapılmış olur. 
 • Bu çalışma ile planlı kasalar içinde, işlemde olan kasalar içinde sanal işlem yapılabildiğinden mevcutta işleyen sistemi bozmadan ve aksatmadan sanal işlem yapıla bilmektedir. Ambalaj işleminin tüm adımları eksiksiz olarak sanal işlem yapılmış olmasına rağmen yürütülebilmektedir. Bu sayede sanal işlem yapılmış konteyner bilgilerini ve kasa içeriklerini listelerden takip etmeye gerek kalmamakta ve sanal işlemin riskleri minimize edilmektedir. Uygulama denenmiş ve aktif olarak kullanılmıştır. 

Depo-X / CM – Yapılan İşlemi Geriye Alma

 • Operasyonunu tüm süreçlerinde yapılan işlemler sistem üzerinden kayıtları kaybetmeden geriye alınabilmektedir. Aşağıda bu süreçler anlatılmıştır.
 • Giriş İrsaliye bilgisi düzeltme; Sisteme girilmiş ancak henüz stok girişleri ve onayı yapılmamış irsaliye girişlerinde gelen e-irsaliye ile makbu evrakta uyuşmazlık yaşandığında sistem üzerinde irsaliye bilgisinde değişiklik yapıla bilmekte yapılan değişiklikte yine entegrasyon ile geri bildirilmektedir. • Sipariş kaydı
 • Silme, Ekle veya Düzeltme; Sisteme otomatik olarak düşen lot veya ESR siparişlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde WMF üzerinden değişiklik kaydı oluşturulup sipariş başlatılmış bile olsa sistem üzerinden gerekli değişiklik yapılabilmektedir.
 • Kasaya Okutulmuş Malzemenin Stoklara Geri Alınması;  Sistem herhangi bir sebepten dolayı kasa içerisine okutulmuş malzemenin stoklarını, kasadan geri almaya müsaade etmektedir. Bu işlem ile kasa içerisinden kısmı malzeme alımına olanak sağlanmış olunur. Stokların geri alınması ile kasa içerisindeki malzemenin siparişi bakiyeye geri dönmektedir.
 • Konteyner İçerisine Okutulmuş Kasanın Geri Çekilmesi; Sistem konteyner içerisine okutulmuş kasanın herhangi bir sebepten dolayı stoklarının geri alınmasına müsaade etmektedir. Bu sayede konteynere yüklenmiş kasa istenildiği takdirde geri çıkaralı bilmektedir. 

 Depo- X / CM – Uçaklık ve Acil Malzeme Takip 

 • Herhangi bir neden den dolayı Uçaklık olarak gönderilmesi gereken malzemelerin gemi ile gönderilmesi engellemek ve uçaklık olarak sevk edilmesini garanti altına almak için hazırlanmış bir uygulamadır.
 • İlk gelen partiden, Serbest stoklardan ve Kasalı stoklardan olmak üzere üç farklı statüde stok için uçaklık gönderim talebi yapılabilmektedir.  
 • Sistem parça numarası uçaklık adedi ve yukarıda belirtilen üç statüden herhangi seçilmiş olan gönderim yöntemini kontrol eder. 
 • Örneğin; ilk gelen partiden seçilmiş ise konu malzemenin ilk gelişini malzeme kabul operatörlerine malzemenin uçaklık olduğunu bildiren bir uyarı mesajı oluşturur ve stoklara alınan malzemenin stok takip numarasına (palet numarası) özel bir bloke koyarak konu parçanın sadece uçaklık olarak seçilen kasalara okutulmasına izin verir.  Uçaklık olarak oluşturulan kasa sadece uçaklık olarak açılan sevklere okutulabilmektedir. 
 • Bu uygulama ile parça girişte ambalajda ve sevk esnasında sistemin yaptığı kontrol sayesinde, operatörün hata yapmasını engelleyerek parçanın zamanında ve istenilen statüde sevkini sağlamaktadır. 

Depo- X / CM – Malzeme Toplama Sistemi 

 • Lot Siparişi ile çalışan pazarlarda geçerli bir uygulamadır. 
 • Lot siparişi içinde, Minüteri olarak isimlendirilen kasa içi planı belirli olmayan genellikle vida, pul gibi küçük parçalardan oluşan toplamalar için tasarlanmıştır. 
 • Sistem üzerinden sipariş başlatılmış olan lotlardan operasyon sorumlusunun öncelikleri belirlediği lotlar seçilir. Seçilmiş olan lotların Minüteri olan parçalarının tamamı için sistem raf bazlı toplama emri oluşturur. 
 • Malzeme toplamak ile görevli personeller için raf sorumluluk alanları tespit edilmiştir. Bu alanlar sisteme tanımlanmıştır. Personel vardiya başlangıcında kendi sorumluluk alanında toplama emri oluşmuş parçalar el terminalinden takip ederek toplamaya başlamaktadır. Sistem toplama yapan personele emir geçme lot değiştirme gibi esnekliklerde sağlamaktadır. Personel topladığı parçaların etiketlerini El terminali ile raf önerinde bulunan IP yazıcılara göndererek bastıra bilmektedir. 
 • Basılan etiketlerde parçanın numarası adedi ve hangi lot’a ait olduğu belirtilmektedir.  Sistem ayrıca toplanmış malzemelerin farklı lotlara okutulmasına izin vermediğinden lot önceliği karıştırma problemi de ortadan kaldırılmış olur. Personel topladığı ambalaj alanına teslim eder. Teslim işlemi teslim-tesellüm mantığı ile yapılır.  
 • Tüm bu süreçler sayesinde malzemenin hangi tarihte ve hangi irsaliye ile geldiği, irsaliyeyi hangi personelin sisteme girdiği, hangi personelin kalite onayı verdiği, hangi personelin stok girişini yaptığı, malzeme kabulden hangi rafa taşındığı, hangi personel tarafından taşındığı, raflardan hangi siparişlere kimin tarafından toplandığı, toplanmış malzemenin ambalaj alanında hangi personel tarafından teslim alındığı, teslim alınan malzemenin hangi personel tarafından kasaya okutulduğu, işlemi tamamlanan kasayı hangi personelin kapattığı, kapalı kasanın hangi konteynere kim tarafından yüklendiği, konteynere sistem üzerinden kimin kapattığı ve bu süreçlerdeki tüm geri işlemleri kolaylıkla takip etmeyi sağlamaktadır. Bu sayede yapılan bir hata veya gelen müşteri şikayetinde hatanın hangi departman tarafından yapıldığı çok kısa sürede tespit edilip gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin süratle alınmasında büyük fayda sağlamaktadır.