logo

Sadece sipariş yönetimi değil, iş yönetimini de kapsayan çok fonksiyonlu ve karmaşık süreçleri 1-0 kadar basit raporlamara dönüştüren OMS sizin yerinize Patronluk yapar.

Order Management System

Sipairş yönetim sistemi ile, tam bir otomatik patron gibi çalışan sistemimiz, siparişe uygun iş emirleri oluşturmakta ve bu iş emirlerinin durumunu otomatik mailler ile raporlamaktadır.

Patron iş başında diyebileceğimiz hassaslıkta çalışan yapılar, Müşterilere özel kontrol noktaları kurgulanarak, süreç verimliliği ni de raporlamaktadır.

Temel Çözüm Noktaları

Siparişlerinizi, müşteriden alıp, iç emirler üretip emir durumlarını raporlayıp sürecin anlık raporlamasını sağlayan sistemler. 

Sipariş ve İş yönetim sitemi olarak hizmet veren ürünümüz sadece bir sipariş toplama modülü olmayıp aynı zamanda alınan taleplere uygun iş emirleri üreten ve bu süreci takip eden bir yapıda çalışmaktadır. 

En kolay En Hızlı en İzlenebilir Siparişler

Siparişlerinizi tek noktada hazırlayıp üretim ve veya operasyon emirlerinizi oluşturabilir sonuçlarını takip edebilirisiniz

Sipariş Alımı 

OMS sistemi ile siparişler, web tabanlı alınabileceği gibi API v.b. yöntemler kullanılarak, sistem entegrasyonları ile de alınabilir.

Standart şablonlar ile sipariş talepleri toplu halde sisteme alınır, mükerrerlik kontrolü yapılır ve uygun zamanlama için beklenir. 

Müşterilerinizin mevcut sistemlerine otomatik bağlantılar ve yollar oluşturularak, siparişlerin tek noktadan yönetilmesine uygun OMS sistemi isterseniz sürekli müşterilerinizde insan müdehalesine gerek kalmadan otomatik talep alma ve talep karşılama oluşturulabilir.

En Hızlı En Verimli ve En az Maliyetli Operasyon

Siparişleriniz optimum faydayı sağlayacak bir biçimde iş dağılımı yapılarak, zaman israfından ve maliyetten kaçınılır.

Raporlama

Sipariş yönetim sistemi temelde müşterilerinizden aldığınız, talepleri guruplayıp ilgili bölümler ile paylaşılması için planlama ekiplerinin kullandığı ana iş dağıtım sistemleridir. 

Müşterileriniz ve veya satış hazırlık için girilen taleplerde tüm sistemin senkronize bir biçimde çalışmasını sağlayan sistemler, operasyonun uçtan uca tam verimlilikte çalışmasını sağlamaktadı.

Bu işlemleri yerine getirir ikeni sürecin durumu ile ilgili canlı raporlamalar sunan OMS sistemi, hem iç ekiplere hemde müşterilere, süreç hakkında otomatik bilgilendirmeler oluşturmaktadır.