'Depo-X' Depo Yönetim Sistemi

Depo-X Depo Yönetim Sistemi

Depo-X Kapsamı

Depo-X Depo Yönetim Sistemi şu ana prosesten oluşmaktadır.
Depo Giriş/Kabul İşlemleri
Yerleştirme İşlemleri
Depolama İşlemleri
Sevkiyat İşlemleri
Sayım İşlemleri
Raporlama İşlemleriDepo-X Depo Yönetim Sistemi ürün takip hiyerarşisi aşağıda listelenmiştir.


Depo Giriş/Kabul İşlemleri

Sisteme palet ile giren tüm paletler, palet barkodu ya da BTK (barkodlu tanıtım kartı) ile etiketlenmektedir. Paletsiz olarak direk depolama adreslerine yerleştirilecek olan dökme ürünlerinin üzerinde ürün ve üretim bilgilerini içeren etiketler bulunması öngörülmektedir.
Depoya satın alma,transfer siparişi kanalı ile olan girişler veya müşterilerden gelen iadeler giriş kapsamındadır. Depoya gelen ürünler üretim tesislerinden geliyorsa mevcut barkod etiketi okutularak, satın alma yoluyla geliyorsa yeni etiket oluşturularak girişi yapılacaktır. Depo içerisindeki her tür giriş, çıkış, taşıma, transfer, sayım işlemleri için kim,nerede,ne zaman şeklinde takip edildiği gibi  ayrıca stok hareketleri oluşturulmaktadır.
Böylelikle depo içerisinde işlemler yapılan işlem, icra eden personel ve işlem zamanı salise detayı ile takip edilmektedir.

Yerleştirme İşlemleri

Depoya gelen paletlerin etiketleme işlemi yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Depoda tanımlı olan adreslere palet konulacak ve konulan adresin barkodu El Terminalleri ile okutulacaktır. Böylece depo içindeki her paletin fiziksel adresi anlık izlenebilecektir.
Depo içerisinde düzenleme yapılarak ürünlerin yeri değiştirilebilir. Bu durumda operatör yeri değişecek olan ürün ya da paleti alır, ürün kodu/paleti  ve alındığı adresini okutur. Yeni yerine ürünü koyduğunda bu kez yeni adresi okutur. Böylece ürün ya da paletin yeni lokasyonu sistem üzerinde güncelleştirilmiş olur.

Depolama İşlemleri

Depo Yönetim Sistemi mevcut ürünlerin depo içinde adreslenebilmesi için
Açık alan palet adresleri,
Raflı Palet adresleri,
Açık alan dökme ürün adresleri,
Raflı Paletsiz ürün adresleri
Parametrik Özelliklere sahip stoklama alanları,
Operasyon ve Katma Değerli İşlemler adresleri
Giriş ve Sevkiyat adresleri oluşturulabilmektedir.

Depo içerisindeki adresleme ve stoklama için Depo, Alan ve Adres bazında parametreler kullanılabilmektedir.

Sevkiyat İşlemleri

Depodaki ürünler satış amacı ile sevkiyat iş emirleri doğrultusunda sevk edilebilir. Sevkiyat iş emirleri sunucu sisteminde hazırlanarak Depo-X İstemci ve El Terminali sistemlerine aktarılır ve sevk için bekler. Depo-X üzerinde bekleyen sevk emirlerini görüntülemek mümkündür.

Ana sistemde hazırlanan siparişler doğrultusunda forklift emirleri ve toplama listeleri oluşturulacak ve toplama emirleri bu listeler esas alınarak gönderilir.